Last Updated on: 11 března, 2024

Závodu se mohou účastnit pouze týmy se zdravotně handicapovaným psovodem, který je ve své zemi oficiálně zařazen do kategorie para agility. Psovod musí být schopen, s výjimkou zrakově handicapovaného účastníka, absolvovat parkur bez pomoci doprovodné osoby. Asistent může účastníkovi pomáhat při prohlídkách parkuru a na startu (např. při odložení nebo srovnání psa před startovní překážkou, ne držet a vypouštět na povel závodníka).  Účastníci jsou dle svého hendikepu rozděleni následovně:

 • Divize 1: Závodník na poháněném invalidním vozíku.
 • Divize 2: Závodník na mechanickém invalidním vozíku.
 • Divize 3 a: Závodník, který je těžce postižen v kvalitě chůze.
 • Divize 3 b: Závodník, který je středně závažně postižen v kvalitě chůze.
 • Divize 4: Závodník, který je mírně postižen v kvalitě chůze.
 • Divize 5: Závodník s hendikepem v oblasti sluchu nebo zraku.
  • Je povoleno používat artificiální pomůcku k navigování psa v případě absence řeči.
  • V případě zrakově hendikepovaného závodníka je povoleno používat obojek (ne postroj) s rolničkou nebo zvonečkem, který nebrání psovi v bezpečném překonávání překážek.
  • Zrakově handicapovaný závodník může mít doprovodnou osobu v průběhu samotného závodního běhu.
 • Divize 6: Závodník s hendikepem v jiné části těla, u kterého není omezen pohyb nebo běh.
 • Divize 7: Závodník s mentálním postižením.

Závod bude otevřen pro výškové kategorie SMALL, MEDIUM, INTERMEDIATE a LARGE. Zúčastnit se také mohou psí veteráni. Do kategorii veteráni mohou být zařazeni psy kteří nejpozději v den závodu dovršili 8. rok života. Psy v téhle kategorii budou startovat na snížené výšce překážek a jejich běh nebude obsahovat houpačku ani kruh.

Výsledky veteránů se pro vyhodnocení sečtou s výsledky týmů stejné velikostní kategorie, v jaké pes startoval před přestupem do kategorie veteránů.

Dvojice může být složena z týmů ze stejné nebo ze dvou po sobě následujících velikostních kategorií. (např. S + S, S + M, M + M, M + I, I + I, I + L, L + L). Týmy z dvojice samostatně odběhnou stejný parkur, každý pro svou výškovou kategorii. Dvojicím se následně sčítají trestné body, čas a diskvalifikace.

Výška skokových překážek:
Psi od 18 měsícůVeteráni od 8 let
SMALL25 cm20 cm
MEDIUM40 cm30 cm
INTERMEDIUM50 cm30 cm
LARGE60 cm40 cm

Přihlašování a startovné

Přihlašování probíhá prostřednictvím portálu dogco.cz. Přihláška bude akceptována po připsaní platby na účet:

3653370002/5500 pro platbu v CZK

nebo pro platbu v EUR:

IBAN: CZ0555000000003653370002

SWIFT: RZBCCZPP

Do poznámky pro příjemce uvěďte jméno psovoda, platíte-li za víc lidí, vypište prosím jména všech. Platba bez uvedených informací nemusí být správně přiřazena.

Uzávěrka je 10. května, nebo po naplnění kapacity 100 týmů.

Za prvního psa, nebo za veterána1850,- CZK80,- €
Za druhého psa, nebo za druhého veterána1550,- CZK68,- €

Startovné je platné pro účastníky s českým VP kteří jsou současně členy KAČR a pro závodníky se zahraničním VP. Nečlen KAČR zaplatí o 100 KČ víc.

Podmínky účasti

Závod se koná v souladu s platnými řády KAČR. Zúčastnit se mohou klinicky zdraví psi starší 18 měsíců s platnými očkováními. Protest je možné podat po složení zálohy 500,- Kč, která bude v případě neoprávněného protestu nevratná.

Udržování čistoty, pohyb psa na vodítku a vzájemná slušnost v areálu i jeho okolí či dodržování pokynů organizátora bereme za samozřejmé. Za psa a případné škody jím způsobené zodpovídá psovod.

Zaplacením startovného a účastí na závodu dáváte souhlas s následujícími body (pokud s body 1 , 2, nebo 3 nesouhlasíte, informujte nás o tom při prezenci):

 1. uložením Vašich osobních údajů, získaných vaším přihlášením se na závod prostřednictvím dogco.cz;
 2. pořízením fotografií, video záznamu Vás, Vašeho psa, Vás s Vaším psem; zároveň čestně prohlašujete, že máte souhlas s pořízením audiovizuálních záznamů i Vašeho případného asistenta
 3. zveřejněním výsledků, video záznamů a fotografií na facebook stránce akce, na webových stránkách pořadatele či v médiích, včetně propagačních materiálů pořadatele.

Vyhodnocení

V případě nedostatečného počtu týmů startujících v některé divizi si pořadatel vyhrazuje právo danou divizi neotevřít. Zároveň, v případě malého počtu týmů startujících v některé divizi, může dojít ke sloučení velikostních kategorií při oceňování umístěných účastníků.

Soutěž jednotlivců a součet Soutěže jednotlivců

Oceněny budou pro Agility i pro Jumping první 3 místa v každé velikostní kategorii SMALL, MEDIUM a INTERMEDIATE dohromady s LARGE (veteráni viz pravidla) bez ohledu na divize.

V součtu běhů Agility a Jumping jednotlivců se budou sčítat trestné body a čas. Tým s diskvalifikací z jednoho nebo obou běhů nemůže být oceněn. V součtu budou oceněny první 3 místa bez diskvalifikace v každé divizi a pro velikostní kategorie SMALL, MEDIUM a INTERMEDIATE dohromady s LARGE (veteráni viz pravidla).

Soutěže dvojic – součet

V součtu běhů Agility a Jumping dvojic se budou sčítat trestné body a čas obou týmů z dvojice z obou parkurů (4 běhy dohromady). Dvojice s diskvalifikací z jednoho nebo více běhů nemůže být oceněna. V součtu bude oceněna první čtvrtina doběhnuvších dvojic bez ohledu na kombinaci výškových kategorií či zařazení do divize.